Imoove 600 Medical

Imoove 600

Systém pro funkční rehabilitaci a mobilizace těla

Přístroj Imoove 600

V oblasti rehabilitace se dnes hledají inovativní a vysoce výkonné nástroje poskytující skutečnou přidanou hodnotu, dobře přizpůsobené potřebám pacientů a patologiím, které mají být léčeny v rámci náročné profesionální činnosti. Technologie Imoove svou koncepcí a provedením tyto požadavky předčí. Je to výjimečný nástroj se kterým lze najednou provádět stabilizace, mobilizace, cvičení koordinace, rovnováhy a propriocepce. Jedinečný svého druhu, založený na použití, řízení, rehabilitaci a optimalizaci přirozených spirálovitých pohybů těla. Tento základní princip znamená významný vývoj v přístupu a provádění funkční rehabilitace i léčby v oborech neurologie a fyzikální medicíny

Výška:                                       223cm Výška s horními závěsnými rameny:240cm
Délka:                                         174cm
Šířka:                                         125cm
Váha:                                         150kg bez horních ramen Nosnost:                                   200kg
Rozměr aktivní plošiny:       Průměr 90cm

 

Reprodukce přirozených pohybů těla. Imoove nabízí jemné cvičení, které lze adaptovat pro každého pacienta zvlášť k dosažení požadovaných cílů, například obnovení mobility kloubů, svalů, nebo celkového zdravotního stavu. Imoove je neurofunkční a motorizovaný, počítačem řízený rehabilitační prostředek, který vám může pomoc uspokojit potřeby vašich pacientů.

Imoove® je zařízení se širokým spektrem aplikací pro funkční rehabilitaci a medicínu. Imoove představuje významný pokrok v oblasti rehabilitace. Ve spojení  s vašimi zkušenostmi vám imoove umožní léčit velký počet osteomuskulárních patologií.

●  Pooperační péče a rehabilitace

●  Poúrazová péče a rehabilitace

●  Sportovní medicína

●  Dětská rehabilitační centra

●  Lázeňská centra (pohyb i kardio)

Obnovení přirozených spirálovitých pohybů těla prostřednictvím dynamické osteomuskulární rehabilitace.

Nová forma pohybu pro všechny aplikace fyzikální medicíny. V oblasti rehabilitace se dnes hledají inovativní a vysoce výkonné nástroje poskytující skutečnou přidanou hodnotu, dobře přizpůsobené potřebám pacientů a patologiím, které mají být léčeny v rámci náročné profesionální činnosti. Technologie Imoove svou koncepcí a provedením tyto požadavky předčí. Je to výjimečný a jediný nástroj svého druhu, založený na použití, řízení, rehabilitace a optimalizace přirozených spirálovitých pohybů těla. Tento základní princip znamená významný vývoj
v přístupu a provádění funkční rehabilitace. Inovativní prevence a rehabilitace. Pestrá, zábava a rytmus ve třech rovinách prostoru. Imoove umožňuje asistovanou manuální mobilizaci po celé délce páteře, kloubů a svalových skupin.

Revitalizace,obnovení fyzické kondice a motoriky

Revitalizační cvičení na přístroji Imoove jsou navržena na potlačování projevů stáří vedením uživatelů k udržování postavy cílenými a řízenými pohyby. Tělo je viditelně tonizované,získá rovnováhu a pohyblivost už po několika cvičeních. Technologie Imoove je variabilní pro spektrum potřeb

Lidské bytosti se pohybují, proto je pro každého z nás pohyb důležitý. Porucha pohybových schopností je primární indikací pro terapii. Pozitivní vliv na pohybový systém člověka je proto důležitou součástí zdraví. Samotný pohyb je nedomyslitelným výchozím bodem v procesu zlepšení lidského zdraví. Přiměřené a rozumné cvičeni je důležitým prvkem preventivní a léčebné péče.Motivací odborníků ze společnosti Imoove je nadšený zájem, při své práci vycházejí z fyzioterapie, osteopatie, Fitness & Wellness. Vyvinuli systém IMOOVE pro odborníky v oblasti pohyblivosti.IMOOVE je systém pro léčbu onemocnění pohybového ústrojí a pro zlepšení kvality života. Forma léčby pomocí elisférického pohybu hraje důležitou roli při mnoha problémech s postojem a pohybovým ústrojím.

Imoove je přístroj, který byl navržen a certifikovaný na funkční rehabilitaci a mobilizace těla široké škály pacientů bez rozdílů věku, výšky a váhy. Na přístroji Imoove může pacient stát, sedět, klečet a i ležet. Jednotlivé protokoly pak mimo dalších vlastností využívají specifického pohybu platformy, který nazýváme elisferický. Platforma se pohybuje ve spirále, která má navíc předo-zadní pohyb a odlišnou lateralitu pohybu přední strany oproti zadní. Tyto a mnohé další vlastnosti pak může terapeut, nebo lékař používat nejen k protokolům pohybové reedukace, ale i k mobilizacím a dynamickým stabilizacím celého těla. Imoove je přístroj, který terapeutovy usnadní jeho práci s pacientem a pomůže mu k dosažení stanoveného cíle rychleji a efektivněji.   Přístroj má navíc integrovaný kontrolní test rovnováhy a koordinace, pomocí kterého může lékař během jedné minuty ověřit to jestli pacient využívá obě končetiny rovnoměrně k opoře, ale zároveň i to jak reaguje na nerovnovážný stav horní polovina trupu, tedy jak koordinuje pacient pohyby celého těla v nerovnovážném stavu. Test je jednoduchý, ale přesný. Je vstupem do dalších protokolů Imoove.